Project and Process Management Consulting

 • budowania zespołów projektowych, tam gdzie brak jest tego typu doświadczenia, wykorzystując swoje wieloletnie w tej dziedzinie oraz szerokie kontakty biznesowe
 • ratowanie projektów trudnych, zagrożonych, tam gdzie przekroczone są terminy, zespół stracił lidera lub się wypalił, gdzie projekt wydaje się stracony
 • przeglądy procesów oraz ich modelowanie, przygotowanie do wdrożenia systemów zintegrowanych

Interim Management

 • czasowe przejęcie stanowiska menadżerskich
 • zastępstwo na stanowiskach kierowniczych przy absencji chorobowej, urlopie macierzyńskim, czy rozwiązaniu kontraktu z menadżerem
 • przejęcie obowiązków w trakcie restrukturyzacji bądź relokacji przedsiębiorstwa lub przedstawicielstwa spółki
 • tworzenie nowych firm, spółek córek lub polskich przedstawicielstw

Kontakt:

+48 788 247 526

mr@4pms.pl

for project management
specialist solution serv
ice system


Przez ponad dekadę zbierane doświadczenia biznesowe


 • prowadzenie pionierskich dla przedsiębiorstwa projektów, będących pod presją czasu i wyniku
 • praktyka w międzynarodowym środowisku, gdzie często dochodzi do zderzenia różnic kulturowych
 • budowanie struktur i zespołów
 • międzynarodowa sprzedaż
 • lean management oraz lean manufacturing  
 • przygotowanie produkcji i jej optymalizacja
 • wiedza inżynierska

Jest to wiedza, której nie zdobędziesz podczas szkolenia.